Informacije

+381 13 832-900

Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled zakažite na broj telefona

Tehnički pregled vozila – šta predstavlja i zbog čega je važan?

Tehnički pregled vozila, zakonska obaveza svakog vlasnika vozila, prethodi i preduslov je za registraciju vozila, a predstavlja skup propisanih radnih operacija sa ciljem da se utvrdi tehnička ispravnost uređaja, opreme i vozila u celini (vizuelnim pregledom, bez ili uz korišćenje odgovarajućih instrumenata).

Tehnički pregled propisan je pravilnikom i obavlja se isključivo u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Podrazumeva čitav niz odgovarajućih merenja, kao i poređenje tih mera sa zakonski propisanim vrednostima. Tehničkim pregledom vozila utvrđuje se da li vozilo  može da učestvuje u saobraćaju i da li ispunjava sve propise i tehničke normative.

STUP-a Vršac vas poziva da kod nas uradite zakonski obavezan tehnički pregled, kao i da vršite kontrolu ispravnosti vašeg vozila ili komercijalnog voznog parka u intervalima koji vama odgovaraju.

Vrste tehničkog pregleda vozila

Postoji više vrsta tehničkih pregleda vozila i to su:

 • Redovni tehnički pregled vozila

– obavlja se pred registraciju vozila, obavezan je i radi se u specijalizovanim servisima koji raspolažu neophodnim dozvolama za vršenje pregleda vozila. Veoma je važan jer se njime otkrivaju problemi na vozilu koji potencijalno mogu ugroziti bezbednost i život vozača i ostalih učesnika u saobraćaju.

 • Vanrednitehnički pregled

 obavlja se kod vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi i koja su na bilo koji način bila oštećena i nisu bila u voznom stanju, kao i kod vozila kod kojih su na kontrolnom tehničkom pregledu ustanovljene neispravnosti zbog kojih su ta vozila bila isključena iz saobraćaja.

Takođe, treba napomenuti da se na zahtev samog vozača, ukoliko iz nekog razloga želi da proveri ispravnost svog vozila pre redovnog tehničkog pregleda, može obaviti vanredni tehnički pregled.

 • Kontrolni tehnički pregled vozila

– vrši se radi kontrole ispravnosti vozila, a po nalogu inspektora za drumski saobraćaj odnosno ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova.

Koliko često se vrši tehnički pregled vozila?

Na svakom vozilu koje učestvuje u saobraćaju, tehnički pregled mora biti obavljen jednom godišnje pred registraciju!

Prema zakonu, tehnički pregled se dva puta godišnje, na 6 meseci, obavlja kod sledećih vozila:

 • vozila za prevoz putnika,
 • autobusi,
 • vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače,
 • vozilo za iznajmljivanje bez vozača (rent-a-car),
 • vozila za prevoz opasnih materija,
 • motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg.

Pravilnik o tehničkom pregledu vozila

Kontrola ispravnosti vozila je od 5. jula 2018. znatno pooštrena. Tada je na snagu stupio novi Pravilnik koji se odnosi na tehnički pregled vozila, a koji je dosta rigorozniji. Cilj koji se želi postići novim Pravilnikom su zaštita života i bezbednost na putu, te se iz saobraćaja isključuju tehnički neispravna i nebezbedna vozila.

Zbog čega se “pada” na tehničkom pregledu vozila?

 

Ukoliko ne želite da vaše vozilo bude vraćeno sa tehničkog pregleda, neophodno je da je sve na njemu ispravno i da funkcioniše! Navešćemo samo nekoliko stvari koje se nikako neće tolerisati na tehničkom pregledu i zbog kojih možete biti vraćeni:

 

 • dotrajale gume,
 • dubinska korozija,
 • neispravne kočnice,
 • identifikaciona pločica vozila koja nije čitljiva
 • neispravni svetlosni uređaji
 • oštećenje šasije i oštećenje karoserije
 • brisači koji su neispravni ili nisu u funkciji
 • neispravan trap
 • stakla ne smeju biti napuknuta niti zatamljena (osim ukoliko imaju atest)
 • kuka za vuču – ukoliko je imate morate imati attest
 • ukoliko su rađene prepravke na vozilu, a nemate važeće uverenje

Jedan od dokaza da je vozilo bilo na tehničkom pregledu su snimci i fotografije, te će lica koja obavljaju pregled vašeg vozila isto slikati. Slikaće se i pređena kilometraža.

Savet stručnjaka je da pre tehničkog pregleda proverite svoje vozilo u servisu kod majstora jer ćete na taj način biti sigurni da je sa vozilom sve u redu, kao i da će proći tehnički. Ne zaboravite da obavezno operete vozilo pre tehničkog pregleda!

Koliko prema pravilniku traje tehnički pregled vozila?

 • Mopedi, motocikli, tricikli, četvorocikli, motokultivatori, radne mašine, priključna vozila za traktor, priključna vozila – 15 minuta
 • Traktori – 20 minuta
 • Putnička vozila – 30 minuta
 • Vozila čija najveca dozvoljena masa prelazi 3,5 t sa hidrauličnim prenosnim mehanizmom uređaja za zaustavljanje – 35 minuta
 • Kamioni, prikolice kamiona, autobusi – 45 minuta

Kada nova vozila prema pravilniku vrše tehnički pregled?

Novoproizvedena vozila su prema zakonu iz novembra 2018. godine oslobođena tehničkog pregleda i isti su u obavezi da urade za dve godine. Međutim, važno je napomenuti da ovo NE VAŽI za novoproizvedena vozila u inostranstvu, niti za vozila koja su uvezena. Dakle, vozila iz inostranstva moraju na tehnički pregled!

Tehnički pregled vozila – šta se sve proverava?

Sledeći uređaji u vozilu će biti pregledani na tehničkom pregledu:

 • za upravljanje i zaustavljanje,
 • zvučni i svetlosni uređaji,
 • uređaji za osvetljavanje i normalnu vidljivost,
 • za kontrolu i davanje znakova,
 • za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova,
 • uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila,
 • uređaji za oslanjanje i kretanje, kao i oni za kretanje vozila unazad,
 • instalacije i elektouređaji,
 • motor i uređaji za prenos snage,
 • oprema vozila, kao i delovi vozila koji su od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja.

Koliko važi tehnički pregled vozila?

Može se uraditi 30. dana pre isteka registracije vozila i u tom periodu važi potvrda kojom se dokazuje da je vozilo uspešno prošlo pregled. Nakon isteka 30. dana, ukoliko niste registrovali vozilo morate ponovo obaviti tehnički pregled.

Šta od dokumenata je neophodno na tehničkom pregledu vozila?

Dokumenti koji su vam potrebni na tehničkom pregledu su:

 • lična karta i
 • saobraćajna dozvola

Cena tehničkog pregleda vozila

Cena tehničkog pregleda zavisi od vrste vozila koje se pregleda, kao i od toga da li se vrši redovan, vanredni tehnički pregled ili pak kontrolni.

Šta ako vam je istekla registracija, a morate na tehnički pregled?

Najčešće se ovaj problem rešava pozivanjem šlep službe ili vađenjem probnih tablica, međutim ukoliko je to potrebno Stup Vršac može organizovati i uslugu transporta neregistrovanih vozila ili vožnje vozila koje je jos uvek u registraciji do tehničkog pregleda i nazad do lokacije vlasnika vozila.

Koje uređaje STUP-a Vršac ima i koristi prilikom vršenja tehničkog pregleda vozila?

 • uređaj za merenje sila kočenja na obimu točkova,
 • za merenje dimnosti izduvnih gasova dizel motora koji omogućava i merenje broja obrtaja i radne temperature motora.
 • uređaj za merenje emisije izduvnih gasova motora sa aktivnim paljenjem, koji omogućava merenje nivoa CO, radne temperature motora, broja obrtaja i izračunavanje faktora sagorevanja (λ faktor).
 • manometar – uređaj za merenje pritiska u pneumaticima
 • uređaj za proveru usmerenosti svetala i intenziteta osvetljenosti
 • uređaj za merenje usporenja vozila, pri vršenju tehničkog pregleda na poligonu
 • uređaj za merenje osovinskog opterećenja vozila (vaga)
 • uređaj za merenje sadržaja vlage u kočnoj tečnosti;
 • merne trake za merenje dužine mernog opsega od 0 m do najmanje 3 m i od 0 m do najmanje 25 m

Zbog čega uraditi tehnički pregled vozila baš u Stupu Vršac?

STUP-a Vršac raspolaže svim uređajima i opremom koja je neophodna za kvalitetno vršenje tehničkog pregleda. Poseduje i sistem za video nadzor vršenja tehničkog pregleda vozila, kao i obučen i stručni kadar koji obavlja ovaj važan posao za vašu bezbednost.

Takodje, naši tehničari imaju  pristup bazi podataka o motornim i priključnim vozilima Agencije za bezbednost saobraćaja.

S obzirom na dobru poziciju, kapacitet i logističku podršku koju posedujemo, možemo svakoga dana da uradimo veliki broj tehničkih pregleda na našoj liniji. STUP Vršac ima ovlašćenje od strane MUP-a da vrši tehnički pregled svih vrsta vozila, putničkih, teretnih, radnih, prikolica itd.

Da li je potrebno zakazati tehnički pregled?

Zbog propisanog vremenskog trajanja tehničkog pregleda, neophodno je zakazivanje termina kako bi se izbeglo stvaranje gužve. Zakaži tehnički pregled pozivajući naš kontakt telefon 069/8696-121.

Scroll to Top