Informacije

+381 13 832-900

Saopštenje za akcionare

GODIŠNJI IZVEŠTAJI DRUŠTVA

2022.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Materijal za skupštinu

Punomoćje za glasanje na Skupštini akcionara

Formular za glasanje u odsustvu

Finansijski izveštaji za 2021. godinu

2020.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2019. godinu

Odluka o izmeni statuta društva

Godišnji izveštaj o poslovanju STUP-a „VRŠAC“ A.D. za 2019. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2019.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija

Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini i isplati dividende

Odluka o razrešenju zastupnika Društva.pdf

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama izdavaoca STUP VRŠAC A.D

2018.

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.god

2017.

Godišnji izveštaj Društva za 2017. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu, finansijskih izveštaja i napomena uz izveštaje

2016.

Godišnji izveštaj Društva za 2016. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu, finansijskih izveštaja i napomena uz izveštaje

2015.

Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, finansijskih izveštaja i napomena uz izveštaje

2013.

Kodeks korporativnog upravljanja

Scroll to Top