Informacije

+381 13 832-900

Identifikacioni podaci

Podaci o preduzeću

PUN NAZIV PREDUZEĆA: SAOBRAĆAJNO,TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE“ VRŠAC “ AKCIONARSKO DRUŠTVO VRŠAC
SKRAĆENI NAZIV: STUP „VRŠAC“ A.D. VRŠAC
SEDIŠTE I ADRESA: 26300 VRŠAC,STEPE STEPANOVIĆA 9
MATIČNI BROJ: 08009961
REG.BROJ: 321-1
ŠIFRA DELATNOSTI: 4931
PIB: 100512973
PEPDV: 065045940
POSLOVNE BANKE I BROJEVI RAČUNA:
Vojvođanska banka – OTP Group : 325-9500600054566-88
ERSTE BANK A.D.: 340-1242-84
BANKA INTEZA A.D.: 160-35570-66
KOMERCIJALNA BANKA A.D.: 205-27686-62

 

Scroll to Top