Informacije

+381 13 832-900

Baždarenje tahografa

Baždarenje tahografa zakažite na broj telefona

Šta je tahograf?

Tahograf je instrument za merenje koji se koristi u vozilima za automatsko zapisivanje vrste i trajanja aktivnosti vozača i pre svega brzine i pređenog puta vozila. Dakle, tahografi mere vreme same vožnje, pauze i odmora vozača! Važno je napomenuti da vozači imaju zakonsku obavezu da sve svoje aktivnosti ispravno zabeleže, kao i da zapise o tim aktivnostima čuvaju u slučaju kontrole ili potrebe da ih predaju vlastima.

Zbog čega se tahograf koristi u vozilima?

U vozilima za prevoz, kao što su autobusi i kamioni, regulisanje vremena koje vozači provode u vožnji od neprocenjive je važnosti za očuvanje života! Dakle, glavni i osnovni razlog za upotrebu tahografa je izbegavanje nesreća do kojih može doći kao posledica zamora vozača.

Sistem tahografa se sastoji od jedinice za zapis, glave tahografa (pisaljke) i jedinice za slanje. Glava tahografa može biti analognog ili digitalnog tipa.

Kod analognih tahografa jedinica za zapis je u vidu voskom obloženog papira u obliku diska na koji pisaljka stalno beleži podatke, dok digitalni tahografi sadrže digitalne kartice koje imaju mikročip sa fleš memorijom. Kartice čuvaju podatke u vidu .ddd datoteka i oni se mogu očitati u softveru za analizu tahografa.

Vrste tahografa

Tahografi mogu biti analogni i digitalni.

 • Analogni tahografi

 • koriste tzv.taholistiće (papire obložene voskom) na kojima jedinica za zapis (pisaljka tahografa) beleži podatke o brzini, pređenim kilometrima i radnim aktivnostima.
 • Digitalni tahografi

– imaju digitalne kartice na koje se beleže podaci. Digitalne kartice raspolažu mikročipom i fleš memorijom pa tako čuvaju podatke o vožnji u vidu .ddd datoteka. Ovi podaci se očitavaju u softveru koji se koristi za analizu tahografa.

Šta je baždarenje tahografa?

Baždarenje tahografa je zakonska obaveza kojoj, jednom godišnje, podležu:

– sva teretna vozila,

– vozila koja prelaze 3,5 tona,

– minibusevi,

– autobusi i

– putnički kombiji.

Baždarenje tahografa proverava usklađenost tahografa, bilo novog, popravljenog ili korišćenog, sa zahtevima i pravilima koja se tiču njihove ispravnosti, a koje su određene pravilnikom o radionicama i tahografima.

Šta podrazumeva pregled tahografa?

 • identifikaciju tahografa i njegov spoljašnji pregled,
 • savremenom opremom koja je dostupna u radionicama za tahografe određuje se „w“ – koeficijent vozila, kao i „l“ – efektivni obim pogonskih točkova,
 • zatim se pristupa pregledu tahografa i njegovog rada te se obraća pažnja na neke od sledećih parametara – rad brojčanika, otklon kazaljke u celom opsegu skale, uključivanje signalizacije, ispravnost osvetljenja skale, da li uređaji za beleženje promene vozača funkcionišu kako treba, da li dodatni sklopovi u tahografu ispravno funkcionišu, vrši se i kalibracija digitalnih tahografa,
 • da li je prikaz vremena, brzine i pređenog puta u okviru dozvoljenih odstupanja što znači proveru rada satnog mehanizma, brzinomera i daljinomera,
 • usklađivanje koeficijenta vozila „w“ i konstante tahografa „k“. Nakon svakog ispitivanja izdaje se Sertifikat o ispravnosti tahografa. koji važi narednih godinu dana kada je reč o analognim tahografima, odnosno dve godine kada su u pitanju digitalni tahografi.

Koliko često se obavlja baždarenje tahografa?

Analogni tahografi baždare se jednom godišnje, dok se digitalni tahografi pregledaju jednom u dve godine.

Kada je neophodno brzo i vanredno baždarenje tahografa?

Brzi i vanredni pregled tahografa obavlja se u sledećim situacijama:

 • nakon ugradnje tahografa u vozilo,
 • u slučaju uočavanja bilo kakve neispravnosti u radu tahografa,
 • ukoliko je vršena popravka tahografa,
 • posle promene pneumatika,
 • ako je došlo do promene podataka u saobraćajnoj dozvoli (adresa korisnika, registarska oznaka, naziv korisnika…),
 • ukoliko se kod digitalnih tahografa uoči odstupanje vremena od univerzalnog vremena za više od 20 minuta,
 • ukoliko pregled tahografa zahteva neki od nadležnih organa

Ko obavlja baždarenje tahografa?

Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje rešenja, odnosno dozvole radionicama za tahografe. Ovo rešenje je javna isprava koja važi pet godina.

U okviru servisa STUP-a Vršac već 12 godina postoji akreditovana laboratorija u kojoj se obavljaju poslovi kontrole, popravke i baždarenja digitalnih i analognih tahografa. Takođe, vrši se zakonom obavezno skidanje i arhiviranje  podataka sa memorijskih kartica vozača ili firmi, kao i očitavanje svih informacija sa samih tahografa.

Zašto se odlučiti za servis Stup Vršca?

Kod naših tehničara u svakom trenutku možete dobiti savet u vezi sa pravilnim korišćenjem tahografa, kao i tumačenjem tahografskih listića i zapisa.

Za firme je moguće napraviti dogovor koji bi obuhvatao sve zakonom obavezne radnje u vezi tahografa, arhiviranje kao i kontrolu ispravnosti traka vaših vozača.

Ukoliko vam je potrebno brzo, kvalitetno i efikasno baždarenje tahografa obratite se profesionalcima Stup Vršca i u našoj radionici za tahografe obavite sve neophodne provere.

Scroll to Top