Informacije

+381 13 832-900

Akcije

Struktura akcijskog kapitala

U vlasničkoj strukturi STUP „Vršac“ a.d. Vršac fizička lica učestvuju sa oko 64%, a pravna lica sa oko 35% i kastodi računi oko 1%. Akcionarsko društvo organizovano je kao nejavno i njima se ne trguje na Beogradskoj berzi.

 Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
 Akcije u vlasništvu fizičkih lica18.97363,93597
 Akcije u vlasništvu pravnih lica10.33234,81719
 Društveni kapital 0 0
 Zbirni (kastodi) račun3701,24684
 Ukupno:29.675 100,00

Tabele strukture akcijskog kapitala na ovoj strani se ažuriraju svakog 1-ovog u mesecu, za dnevni pregled strukture kapitala posetite stranicu Centralnog registra HoV.

Scroll to Top