Odbor direktora STUP-a „VRŠAC“ A.D

 1. Želimir Dabić - Predsednik Odbora direktora, neizvršni direktor
  Zanimanje: dipl. mašinski inženjer
  Trenutno zaposlen ( naziv firme i funkcija ): Brokersko-dilersko društvo „INTERCITY BROKER“ A.D. Beograd - Menadžer za upravljanje rizicima
  Članstvo u Odborima direktora/nadzornim odborima u drugim Društvima i funkcija: „FASIL“ A.D. Arilje- Predsednik nadzornog odbora
 2. Ljiljana Stojanović – Član Odbora direktora, neizvršni direktor
  Zanimanje: dipl. ing. saobraćaja
  Trenutno zaposlen ( naziv firme i funkcija ): u penziji
  Članstvo u Odborima direktora/nadzornim odborima u drugim Društvima i funkcija: /
 3. Ivana Oravec – Član Odbora direktora, neizvršni direktor
  Zanimanje: dipl. ekonomista
  Trenutno zaposlen ( naziv firme i funkcija ): Brokersko-dilersko društvo „INTERCITY BROKER“ A.D. Beograd - Interni kontrolor
  Članstvo u Odborima direktora/nadzornim odborima u drugim Društvima i funkcija: /
 4. Mirko Džudović – Član Odbora direktora, neizvršni direktor
  Zanimanje: dipl. ekonomista
  Trenutno zaposlen ( naziv firme i funkcija ): JP TRANSNAFTA – Izvršni direktor
  Članstvo u Odborima direktora/nadzornim odborima u drugim Društvima i funkcija: /
 5. Goran Prijović – Član Odbora direktora, izvršni direktor
  Zanimanje: dipl. ing. saobraćaja
  Trenutno zaposlen ( naziv firme i funkcija ): STUP „VRŠAC“ A.D. Vršac – Generalni direktor
  Članstvo u Odborima direktora/nadzornim odborima u drugim Društvima i funkcija: SRBIJATRANSPORT A.D. Beograd - Član Odbora direktora, neizvršni direktor