Odbor direktora STUP-a „VRŠAC“ A.D

  1. Želimir Dabić - Predsednik Odbora direktora, neizvršni direktor
  2. Ljiljana Stojanović – Član Odbora direktora, neizvršni direktor
  3. Ivana Oravec – Član Odbora direktora, neizvršni direktor
  4. Mirko Džudović – Član Odbora direktora, neizvršni direktor
  5. Goran Prijović – Član Odbora direktora, izvršni direktor